Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zajęcia rewalidacyjne z uczniem upośledzonym organizowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Są to godziny dodatkowe i dla pedagoga, o ile posiada...

PORADA PRAWNA

04 marca 2012 Prawo oświatowe

Czy zajęcia rewalidacyjne z uczniem z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym uczęszczającym do gimnazjum ogólnodostępnego może realizować pedagog szkolny w ramach swoich obowiązków?

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem upośledzonym organizowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Są to godziny dodatkowe i dla pedagoga, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje (oligofrenopedagogika), są godzinami ponadwymiarowymi, opłacanymi z godzin organu prowadzącego. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:

§ 2. 10. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT