Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  wypłacane jest nauczycielowi do...

PORADA PRAWNA

07 czerwca 2024 Kadry

Dot. prawidłowego wzoru na obliczenie świadczenia urlopowego nauczyciela, który był zatrudniony na 12/18 od 01.09.2023 do 31.12.2023 i od 01.01.2024 do 12.0312024 - 18/18. Bardzo proszę o podanie w/w/ wzoru.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Skoro nauczyciel w roku szkolnym 2023/2024 przez 4 miesiące zatrudniony był ma 12/18 a przez kolejne 3 miesiące na 18/18 to należy właśnie według tych proporcji wyliczyć świadczenie.

 

W 2023 r. odpis podstawowy wynosi od od 1 lipca 1914,34 zł, wobec czego należy to wyliczyć tak:

1914,34x12/18= 1274,96

1274,96 zł/ 12= 106,24 zł na miesiąc, czyli 4x106,24= 424,98 zł.

W roku 2024 odpis wynosi 2417,14 zł:

2417,14 zł/ 12= 201,42 zł na miesiąc, czyli 2x201,42= 402,85

201,42 zł/30 dni = 6,714 zł/ dzień

6,714 zł x 12 dni = 80,56 zł

402,85 zł + 80,56 zł = 483,41 zł

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT