Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo to odrębny stosunek pracy i nie ma znaczenia czy pracuje on jeszcze w jednej czy wielu szkołach. Rozliczamy jedynie urlop należny w...

PORADA PRAWNA

16 lipca 2012 Kadry

Jak obliczyć i wypłacić ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo od 1.09.2011 r. do 29.06.2012 r. w wymiarze 13/18. Nauczyciel zatrudniony jest również w innej szkole w pełnym wymiarze.

Zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo to odrębny stosunek pracy i nie ma znaczenia czy pracuje on jeszcze w jednej czy wielu szkołach. Rozliczamy jedynie urlop należny w danej szkole.

Karta Nauczyciela:

art. 66 ust. 2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.

 

Należy zatem obliczyć liczbę dni niewykorzystanego urlopu. Nauczyciel pracował cały rok (oprócz wakacji oczywiście), więc przysługuje mu ekwiwalent za 8 tygodni.

8 tygodni x 7 dni = 56 dni

W roku szkolnym jest 10 miesięcy pracy nauczycielskiej, co daje 5,6 dnia za każdy miesiąc.

Nauczyciel przepracował 10 miesięcy (nawet, gdyby pracował do 2 czerwca, to trzeba mu policzyć jak za cały miesiąc - zawsze zaokrąglamy w górę) ale wykorzystał urlop w trakcie ferii zimowych, więc:

56 dni - 14 dni = 42 dni.

Za 42 dni należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent.

 

Zasady obliczania ekwiwalentu za urlop określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

§ 6. 1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.

2. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczyciela urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu. (czyli przez 42)

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT