Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i...

PORADA PRAWNA

14 marca 2017 Nadzór pedagogiczny

Jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła ogólnodostępna powinna zapewnić dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, które od września realizować będzie obowiązkowe przygotowanie przedszkolne? Czy pomoc psychologiczna może być udzielana w czasie obowiązkowych godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej?

 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (Dz. U. z 2013, poz. 532) forma tejże pomocy powinna wynikać zarówno ze wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia. W opisanym przypadku trzeba więc rozważyć, czy poza obowiązkowymi 2 godzinami indywidualnej rewalidacji dziecko wymaga jeszcze dodatkowego wsparcia w formie: zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy też innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Trzeba mieć też zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach stanowiących jakąkolwiek jej formę

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT