Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wg naszej informacji uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej (ojczystego), nie mogą równocześnie uczyć się tego języka jako...

PORADA PRAWNA

13 kwietnia 2018 Komunikaty MEN, CKE

Jestem dyrektorem szkoły podstawowej na Opolszczyźnie. Od wielu lat nauczaliśmy jak gimnazjum dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego jako obowiązkowych, dodatkowo rodzice deklarowali naukę języka niemieckiego jako ojczystego. W bieżącym roku szkolnym zgodnie z reformą i uchwałą Organu zostaliśmy przekształceni w PSP, do której uczęszczają dzieci gimnazjalne i klasa VII. Wszyscy uczą się języków jak dawniej. 8 kwietnia przekazałem arkusz organizacji do opiniowania związkom zawodowym, 10 kwietnia Kurator Opolski wystosował komunikat w którym pisze że, cytuję: uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego jak języka mniejszości narodowej, czyli ojczystego, nie mogą równocześnie uczyć się tego języka jako obcego. To pytanie jak to się ma do decyzji uczniów, rodziców uczniów, którzy zdecydowali, że tak chcą się uczyć j. niemieckiego jako obowiązkowego drugiego i niemieckiego jako ojczystego?

Wg naszej informacji uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej (ojczystego), nie mogą równocześnie uczyć się tego języka jako obcego. Oznacza to, że nasza opinia jest zbieżna z interpretacją kuratora. Język ojczysty nie może być jednocześnie językiem obcym.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT