Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel mianowany rozpoczyna staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w dniu złożenia wniosku, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole. Do wniosku o...

PORADA PRAWNA

07 września 2020 Awans zawodowy

Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach na czas nieokreślony, w obu na część etatu (w jednej 12/20, a w drugiej 13/18. Czy na staż na dyplomowanego może wybrać dowolną szkołę?

Nauczyciel mianowany rozpoczyna staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w dniu złożenia wniosku, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole. Do wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciel mianowany dołącza plan rozwoju zawodowego. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy, a minimalny wymiar zatrudnienia to ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (w przypadku umowy o pracę, gdyż mianować można nauczyciela tylko na cały etat).
Art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) stanowi, że przez staż rozumie się okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a ustawy Karta Nauczyciela.
W przedstawionym stanie faktycznym nauczyciel w jednej ze szkół zatrudniony jest w obu zakładach w wymiarze wyższym niż ½ etatu. Z uwagi na powyższe, sam określa, w której szkole będzie odbywał staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT