Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel przeniesiony w trybie art. 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze szkoły A nadal pozostał jej pracownikiem...

PORADA PRAWNA

05 września 2018 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel matematyki w sierpniu roku 2017 został przeniesiony na własną prośbę zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 4 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) ze szkoły A do szkoły B w ramach tego samego organu prowadzącego. Opisywany nauczyciel nie dostał ze szkoły A z której zostaje przeniesiony świadectwa pracy. W roku 2018 ten nauczyciel w szkole do której został przeniesiony (szkoła B) nie ma pensum, pensum uzupełnia w szkole A. Dodatkowo w szkole A jest zatrudniony na część etatu w ramach dodatkowej umowy 2/18. Gdyby dostarczył świadectwo pracy miałby dodatek stażowy. Jakie kroki w zaistniałym przypadku należy poczynić aby nauczyciel dostał dodatek w szkole A z dodatkowego stosunku pracy?

Nauczyciel przeniesiony w trybie art. 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze szkoły A nadal pozostał jej pracownikiem – nie doszło do rozwiązania stosunku pracy w szkole A. Z tego względu nieprawidłowo zawarto z nim drugą umowę o pracę w szkole A, ponieważ praca w wymiarze 2/18 powinna być pracą w godzinach ponadwymiarowych w tej szkole. Niezależnie od tego, w stażu pracy w umowie na 2/18 etatu nie można uwzględnić na potrzeby dodatku za wysługę lat niezakończonego równoległego zatrudnienia w szkole A - § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz.U. z 2014 r., oz. 416 ze zm.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT