Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W dodatkowym miejscu pracy w stażu uprawniającym do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia (20 lat) i okres bieżącego zatrudnienia w...

PORADA PRAWNA

05 września 2018 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel pracuje w podstawowym miejscu pracy (szkole) oraz w dodatkowym miejscu pracy (szkole). W dodatkowym miejscu pracy udokumentował 20 lat pracy -świadectwa pracy i 7 lat pracy w tej szkole. Jaki dodatek stażowy mu się teraz należy i jaka nagroda jubileuszowa?

W dodatkowym miejscu pracy w stażu uprawniającym do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia (20 lat) i okres bieżącego zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy (7 lat), czyli nauczyciel powinien otrzymać nagrodę za 25 lat pracy – art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418.
Z kolei w stażu uprawniającym do dodatku za wysługę lat uwzględnia się okres bieżącego zatrudnienia (7 lat) oraz te zakończone okresy pracy z 20 lat, które nie zostały wliczone do stażu w podstawowym miejscu pracy, czyli na pewno dodatek przysługuje w wysokości co najmniej 7%. Natomiast w sytuacji, gdy łączne zatrudnienie u obydwu pracodawców nie przekracza pełnego pensum, również w dodatkowym miejscu pracy wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, czyli dodatek wyniósłby maksymalną wysokość 20% - art. 33 ust. 1 KN, § 7 ust. 1 – 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz.U. z 2014 r., oz. 416 ze zm.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT