Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Powyższych zagadnień nie regulują przepisy powszechnie obowiązujące, a odpowiedzi należy poszukiwać w statucie konkretnej szkoły oraz wymaganiach poszczególnych...

PORADA PRAWNA

19 września 2019 Prawo oświatowe

Nauczyciel stawia jedynki za brak pracy domowej, brak podręcznika lub innych pomocy dydaktycznych. Czy jest to zgodne z prawem?

Powyższych zagadnień nie regulują przepisy powszechnie obowiązujące, a odpowiedzi należy poszukiwać w statucie konkretnej szkoły oraz wymaganiach poszczególnych nauczycieli. Na podstawie art. 44b ust. 6, ust. 8 pkt 2 i ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ocenianie wewnątrzszkolne obejumuje ustalanie ocen bieżących, a nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców m.in. o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, czyli np. jakie zachowania ucznia dotyczące zakresu przygotowania do zajęć skutkują wystawieniem oceny niedostatecznej. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, a więc jeśli ze statutu nie wynika, że nauczyciele nie mogą wystawiać ocen niedostatecznych za brak pracy domowej, brak podręcznika lub innych pomocy dydaktycznych, nauczyciel może w wymaganiach – podawanych do wiadomości na początku roku szkolnego – przyjąć, że za takie zachowania ucznia będą wystawiane oceny niedostateczne, dotyczące ustalenia zakresu przygotowania do zajęć. Należy więc zbadać treść statutu szkoły oraz wymagania danego nauczyciela. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT