Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zakładając, że obniżenie wymiaru zatrudnienia nastąpi w terminie przypadającym po złożeniu wniosku o urlop zdrowotny, kiedy w trakcie jego wniesienia jeszcze nauczycielka...

PORADA PRAWNA

12 lipca 2021 Kadry

Nauczycielka w maju podpisała zgodę na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia do 5/18. W lipcu złożyła do dyrektora szkoły wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Z jakiego wymiaru będzie miała wypłacane świadczenie z etatu – czy z 5/18?

Zakładając, że obniżenie wymiaru zatrudnienia nastąpi w terminie przypadającym po złożeniu wniosku o urlop zdrowotny, kiedy w trakcie jego wniesienia jeszcze nauczycielka była zatrudniona na pełen etat, urlop zostanie jej udzielony po spełnieniu ustawowych warunków dotyczących stażu pracy oraz legitymowania się wymaganym orzeczeniem lekarza medycyny pracy (art. 73 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat (art. 73 ust. 5 KN). Przepis ten dotyczy prawa do wynagrodzenia, ale nie określa żadnego szczególnego sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z ogólną regulacją art. 30 ust. 2 KN, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest m.in. od wymiaru zajęć obowiązkowych. Nauczycielowi wypłaca się wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby normalnie świadczył pracę (wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2014 r., V Pa 26/14). Jeśli od 1 września nauczyciel rozpocznie urlop oraz nastąpi obniżenie wymiaru zatrudnienia, to od początku otrzyma wynagrodzenie za 5/18 etatu. Jeżeli dopiero w trakcie urlopu nastąpi obniżenie wymiaru zatrudnienia to od początku urlopu nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za pełen etat, a od dnia zmiany warunków zatrudnienia – za 5/18 etatu. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT