Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1-3.Organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności: a) rad pedagogicznych, b) rad rodziców, c) rad szkół...

PORADA PRAWNA

31 marca 2015 Kadry Prawo oświatowe

Organ prowadzący ma zamiar utworzenia zespołu szkół poprzez połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum. Jaka jest procedura realizacji tego zamierzenia? Czyje opinie musi uwzględnić organ prowadzący? Czy kurator wyraża zgodę na utworzenie zespołu, czy tylko opiniuje? Czy organ prowadzący musi rozpisać konkurs na dyrektora zespołu, czy może powierzyć obowiązki? Jak wygląda ewentualny konkurs na dyrektora-chodzi o przedstawicieli rodziców i nauczycieli-z obu rad, czy wspólny kandydat? Proszę o udzielenie szczegółowej informacji wraz z podaniem podstawy prawnej.

Ad. 1-3.Organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności: a) rad pedagogicznych, b) rad rodziców, c) rad szkół placówek ani d) samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, podejmuje ten organ. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w przypadku, o którym mowa w pytaniu, czyli - gdy chodzi o połączenie w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum. W celu uzyskania opinii, organ prowadzący szkolę przekazuje uchwałę o zamiarze połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię dołącza do wniosku dokumenty: 1. opinie rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum, 2. opinie rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, 3. opinii związków zawodowych działających w szkołach. Ad. 4. Przepisy dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół. Przypadek, kiedy następuje powierzenie: do konkursu nie zgłasza się żaden kandydat. Ad. 5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową w składzie: 1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę; 2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) po jednym przedstawicielu: a) rady pedagogicznej, b) rady rodziców, c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół, wybiera się po 1 przedstawicielu wspólnym z łączonych szkół (pkt 3 a-c).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 36a, 62.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT