Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, jako jeden z warunków nabycia praca do świadczenia wymienia rozwiązanie stosunku pracy. Przepisy...

PORADA PRAWNA

Świadczenia Kompensacyjne dla nauczycieli. Na ile dni przed odejściem na świadczenie kompensacyjne pracownik powinien powiadomić pracodawcę aby ten mógł przygotować dokumenty. Zgodnie z ustawą o świadczeniu kompensacyjnym art. 18.1 stosuje się przepisy art. 125, pracodawca na pisemny wniosek pracownika ma 30 dni na przygotowanie wniosku. Czy pracownik może złożyć w piątek wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumie stron wskazując datę rozwiązania w niedzielę i jako przyczynę rozwiązania podaje przejście na świadczenie kompensacyjne?

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, jako jeden z warunków nabycia praca do świadczenia wymienia rozwiązanie stosunku pracy. Przepisy tej ustawy oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie regulują kwestii rozwiązania stosunku pracy. Może to zatem nastąpić zarówno w drodze wypowiedzenia przez pracownika, jak i za porozumieniem stron oraz rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 Karty Nauczyciela.

Jeżeli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, może ono nastąpić w każdym czasie. Jedynym warunkiem jest zgoda obu stron umowy. 

Zgodnie z art. 125 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pracodawca przygotowuje wniosek o emeryturę i przedkłada go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę. Nie oznacza to, że pracodawca na przygotowanie wniosku ma 30 dni, a jedynie, że złożyć ten wniosek musi na 30 dni przed planowanym przejściem pracownika na emeryturę.

Termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron musi być tak dobrany, aby pracodawca mógł przygotować wniosek i zdążył złożyć go w ZUS-ie na 30 dni przed planowaną datą przejścia nauczyciela na świadczenie kompensacyjne.

  

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT