Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Prowadzenie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie jest wymienione w § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005...

PORADA PRAWNA

05 września 2018 Prawo oświatowe

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje w bieżącym roku szkolnym wybrane zajęcia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Czy nauczyciele realizujący te zajęcia z uczniem ( w grupie docelowo zgodnie z przepisami może być max 4 uczniów)ma prawo otrzymać dodatek za uciążliwe warunki pracy?

Prowadzenie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie jest wymienione w § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz.U. z 2014 r., oz. 416 ze zm., czyli nie jest zaliczane przez ustawodawcę do pracy w warunkach trudnych, ani uciążliwych, a w związku z tym za realizacje takich godzin nauczycielom nie przysługuje dodatek za warunki pracy, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT