Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Urlop jest rozliczany odrębnie w poszczególnych latach kalendarzowych – art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 i art....

PORADA PRAWNA

05 stycznia 2021 Kadry

Urlop nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (jednostka nieferyjna). Nauczycielka do 31 sierpnia pracowała w szkole podstawowej. Z dniem 1 września (na mocy aneksu do umowy) przeszła na okres od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. do jednego z oddziałów wychowania przedszkolnego. Jaki jest wymiar urlopu za 2020 i 2021 r. tego nauczyciela (zaznaczam, iż w 2020 r. wykorzystała urlop przez okres ferii letnich jako nauczyciel szkoły podstawowej – jednostki feryjnej). Proszę o udzielenie odpowiedzi, biorąc pod uwagę dwa warianty: 1) nauczycielka w roku szkolnym 2021/2022 nadal zostanie nauczycielem wychowania przedszkolnego, 2) nauczycielka w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z aneksem zawartym na rok szkolny 2020/2021 wróci na swoje stanowisko w szkole podstawowej.

Urlop jest rozliczany odrębnie w poszczególnych latach kalendarzowych – art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 i art. 153 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320.
W drodze analogii należy przyjąć zasady obliczania urlopu przy zmianie pracodawcy, ponieważ Karta Nauczyciela nie reguluje zagadnienia dokonywania obliczeń przy samej zmianie stanowiska, gdy wiąże się z tym jednocześnie zmiana uprawnień urlopowych u dotychczasowego pracodawcy. W związku ze zmianą rodzaju stanowiska pedagogicznego w 2020 r. nauczycielka była uprawniona do urlopu w wymiarach: 1) w szkole feryjnej – 8/12 * 56 dni = 37,33 dni kalendarzowe oraz 2) w oddziale przedszkolnym – 4/12 * 35 dni roboczych = 11,67 dni roboczych, w sumie 49 dni, w tym w zaokrągleniu 38 dni kalendarzowych (art. 64 ust. 1, 3 i analogicznie art. 66 ust. 2 KN oraz analogicznie art. 1551 § 1, art. 1552a § 1 i art. 1553 § 1 KP). Z uwagi na wykorzystanie urlopu w naturze w wymiarze ponad 2 miesięcy kalendarzowych do 31 sierpnia 2020 r., czyli w wymiarze wyższym niż przysługujący na obydwu stanowiskach, nauczycielka całkowicie wyczerpała uprawnienia urlopowe w tamtym roku (analogicznie art. 1551 § 2 KP).
W przypadku kontynuowania pracy w oddziale przedszkolnym, z racji przepracowania na jednym stanowisku pedagogicznym całego roku kalendarzowego, za 2021 r. nauczycielka będzie uprawniona do 35 dni roboczych urlopu (art. 64 ust. 3 KN). Natomiast powrót na poprzednie stanowisko od 1 września 2021 r. wymaga obliczenia proporcjonalnych urlopów w bieżącym roku: 1) w oddziale przedszkolnym – 8/12 * 35 dni roboczych = 23,33 dni robocze oraz 2) w szkole feryjnej – 4/12 * 56 dni kalendarzowych = 18,67 dni, w sumie 42 dni, w tym po zaokrągleniu 24 dni robocze.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT