Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 1551. § 1 kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u...

PORADA PRAWNA

23 stycznia 2015 Zatrudnianie (kodeks pracy)

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej z dniem 31.08.2015r. nasza szkoła zostanie zlikwidowana. Już teraz pojawiają się w związku z tym pytania i tak: Wszyscy pracownicy A+O zatrudnieni mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy w związku z powiadomieniem o likwidacji należy obniżyć proporcjonalnie wymiar urlopu (uznać zatrudnienie do 31.08.2015r.) czy też nie ma przeszkody udzielenia pełnego-26 dniowego urlopu - część z osób (kobiety) ma 55 lat życia i 35 lat pracy więc skorzysta z możliwości przejścia na świadczenie przedemerytalne, pozostali mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Zgodnie z art. 1551. § 1 kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Zasadniczo więc, wszystkim pracownikom obsługi w 2015 roku przysługuje urlop proporcjonalny do przepracowanego okresu, zwłaszcza, że w okresie wakacji, kiedy najczęściej udzielane są w szkołach urlopy, będą już w okresie wypowiedzenia.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT