Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Komentarz – zmiany w organizacji oddziałów przygotowania wojskowego

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 lutego 2022
 • Tradycja coroczna – sprawdzamy obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 stycznia 2022 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 stycznia 2022
 • Tradycja coroczna – sprawdzamy obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 stycznia 2022 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 stycznia 2022
 • Komentarz – kolejne zawody szkolnictwa branżowego

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 stycznia 2022
 • Komentarz w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, także w jednostkach systemu oświaty

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 listopada 2021
 • Komentarz w sprawie programu wsparcia szkolnej infrastruktury o nazwie „Laboratoria przyszłości”

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 listopada 2021
 • Komentarz – zmiany w wymogach kwalifikacyjnych nauczycieli szkół i placówek artystycznych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 października 2021
 • Komentarz w sprawie kolejnych zmian w kształceniu zawodowym

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 października 2021
 • Komentarz – zmiany zasad kierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 14 września 2021
 • Komentarz w sprawie sposobu zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2021 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce – zagrożenie czwartą falą

  I. Od 31 maja 2020 r. nie obowiązują przepisy określające na terenie całej Polski czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 sierpnia 2021
 • Komentarz w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw i dokumentów szkolnych

   I. 2 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1203 rozporządzenie MEiN z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, które weszło w życie z dniem 3 lipca 2021 r. z wyjątkiem § 1 pkt 5a, pkt 5b, pkt 5d w zakresie odesłania do ust. 5a, a także pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 3 sierpnia 2021
 • Komentarz w sprawie zmian w kształceniu zawodowym branżowym od 1 września 2021 r.

  Od stycznia 2021 r. MEN wydało kilka rozporządzeń dotyczących zmian w organizacji kształcenia zawodowego.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lipca 2021
 • Ogłoszono jednolity tekst ustawy Prawo oświatowe

  17 czerwca 2021 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy Prawo oświatowe.

   

  Od teraz, powołując się na ustawę, należy wskazywać: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).

  Obowiązujący 17 czerwca 2021
 • Uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą

  I. Parlament przyjął uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą (tzw. edukacja domowa) dokonując zmian w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378, w 2021 r. poz. 4).
  Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 8 czerwca 2021
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  28 maja opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uregulowano w nim kwestię organizacji i przeprowadzania, a także finansowania zajęć wspomagających dla uczniów.

  Obowiązujący 28 maja 2021Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT