Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Komentarz do kolejnych zmian w ustawie o systemie oświaty i Prawo oświatowe.

I. W sierpniu 2018 r. opublikowano dwie ustawy zawierające zmiany ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Są to:

1. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – opublikowana 13 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1560 - weszła w życie 28 sierpnia 2018 r. – w art. 77 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty (nowe brzmienie otrzymały art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6).

2. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – opublikowana 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1669 – weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. – w art. 22 - zmiany porządkujące (doprecyzowanie w zakresie zapisów nowej ustawy) w ustawie o systemie oświaty – nowe brzmienie otrzymują - art. 9a w ust. 2 pkt 5a, art. 9c w ust. 2 pkt 11a i art. 93 ust. 4, 3. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – opublikowana 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1669 – weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. – w art. 156 - zmiany porządkujące (doprecyzowanie w zakresie zapisów nowej ustawy) w ustawie – Prawo oświatowe - nowe brzmienie otrzymuje - art. 45 ust. 3.

II. Zmiany w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm. w 2018 r. poz. 1560 i 1669).

czytaj dalej >>

Obowiązujący 26 października 2018
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT